Reklamní polep automobilů se řadí mezi jednu z nejúčinnějších a nejefektivnějších forem reklamy. Výhodou je velká plocha karosérie vozidla, která je časově i prostorově nezávislá a slouží k oslovení široké veřejnosti. Pro polep automobilů lze použít různé druhy fólií a tiskových materiálů, které se liší dle nároků na životnost reklamy, barevnou stálost, náročnost samotného polepu či požadavků zákazníka. Životnost kvalitních samolepících fólií se pohybuje kolem 5-10 let. Technologie výroby polepů vozidel představuje velkoplošný digitální tisk nebo řezanou reklamu.

 

Samolepící fólie pro polep vozidel potištěné velkoplošným tiskem se využívají pro rovné povrchy karoserie s menším množstvím prolisů. Mohou být lesklé, matné, popř. fluorescentní (reflexní), u kterých je polep viditelný i v noci. V případně velkých prolisů a celoplošných polepů se používají samolepící lité fólie, jejichž životnost je až 10 let. Fólie jsou opatřeny ochranou UV laminací, která prodlužuje jejich životnost, zajišťuje ochranu laku proti mechanickému poškození a zachovává barevnou stálost.

Celopolep aut (wrapping) zakryje celý původní lak. Lze tedy snadno docílit kompletní změny vzhledu nebo sjednocení firemní identity celého vozového parku. Fólii lze z karosérie snadno odstranit, není tedy problém uvést vozidlo do původního stavu bez jakýchkoliv známek poškození. Celopolep vozidel je nákladnější varianta oproti částečnému polepení aut samolepící fólií nebo označení vozidel řezanou reklamou. Zákazník musí počítat s tím, že instalaci fólie lze provést na karosérii o min. teplotě 15˚C pro zajištění bezchybné přilnavosti fólie. Je tedy žádoucí umístit vozidlo na noc před lepením do garáže. V případě celopolepu vozidel se na okna používají perforované okenní fólie, u kterých je díky malým otvorům ve fólii přes okna vidět ven. Otvory v okenní fólii nejsou z několikametrové vzdálenosti již viditelné.

 

Další variantou polepu vozidel je řezaná reklama. Polep řezanou reklamou je klasická technologie využívaná pro jednodušší a méně barevné polepy. Do fólie se plotrem vyřežou písmena nebo grafické objekty, které se následně pomocí přenosové fólie umístí na karosérii vozidla. Jedná se o méně nákladnou variantu reklamního polepu.

Oblíbením nosičem reklamy je i magnetická fólie, kterou lze z karoserie vozu kdykoliv sundat a znovu umístit, nedochází tím k žádnému poškození laku. Lze ji využít pro případ krátkodobé, časově omezené reklamy. Magnetická fólie drží na karosérii max. do rychlosti 180 km/hod.

 

Pro reklamní polep vozidla je velmi důležité vybrat kvalitní autofólii. Značkové fólie jsou velmi odolné, chrání karosérii proti mechanickému poškození od kamínků nebo soli a ochrání lak karoserie před poškozením od slunečního záření. Nedochází k blednutí barvy a je zachována barevná stálost i po odstranění polepu. S kvalitní folií a s využitím profesionálního lepidla při samotné aplikaci polepu není problém ani návštěva myčky.

Značkové fólie používané pro polep vozidel: 3M, Oracal, Foliatec, Arlon, MACtac, KPMF, Hexis, APA, Avery, SunTek, RitRAMA.

Naopak levné fólie jsou méně odolné vůči mechanickému poškození a mohou také způsobit změnu barvy laku působením UV záření. Při samotné aplikaci fólie může dojít k horší přilnavosti na kritických místech. Při výběru neznačkové fólie pro polep vozidla musíme počítat s případnou náročnější demontáží autofólie, sundání může být i natolik složité, že dojde k poškození laku či nepůjde fólie sundat vůbec. Vždy je tedy vhodné obrátit se na odborníka, který má v oblasti polepů vozidel a odstranění autofólií zkušenosti.


Nedokážete si vybrat? Rádi Vám poradíme, stačí se nám ozvat na studio@breclav.cz